Civic Development & Partnership Foundation  
Էլ. փոստ 
Գաղտնաբառ  
Գրանցվել 
Աշխատանքի հնարավորություն
Հիմնադրամը փնտրում է նախաձեռնող, նորարար, սոցիալական կայքերում և վիրտուալ աշխարհում ակտիվ և արագ կողմնորոշվող մասնագետ: Անհրաժեշտ է ապահովել հասարակության հետ Հիմնադրամի կապերի ռազմավարության, մարտավարության, հանրային իրազեկման ուղիների մշտական մշակումն ու արդյունավետ իրականացումը, ընթացիկ և ակնկալվող նոր նախաձեռնությունների լուսաբանումը, գովազդային նյութերի մշակումը, և ձևավորումը: ...
ավելին
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն և բիզնես էթիկա

 Ընդհանուր նկարագիր

Թեպետ չլինելով նորություն աշխարհի զարգացած հատվածում՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) և էթիկական առաջնորդության գաղափարներն առաջին քայլերն են անում զարգացող երկրներում լայն տարածում ձեռքբերելու ուղղությամբ, և Հայաստանն այդ առումով բացառություն չէ: Այսօր Հայաստանում սակավաթիվ են այն մարդիկ, որոնք կկարողանան բացատրել, թե ինչ է նշանակում լինել կորպորատիվ լավ քաղաքացի, ինչը բավականին հաճախ շփոթվում է բարեգործությամբ զբաղվելու հետ: Ակնհայտ է, որ առևտրային ցանկացած կառույցի հիմնական նպատակը շահույթի ստացումն ու դրա ծավալների մեծացումն է, սակայն ներկայիս համաշխարհային տենդենցը վկայում է այն մասին, որ միայն դա չէ ընկերությունների գոյության և երկարաժամկետ հաջողության որոշիչ գործոնը: Բիզնես ոլորտի շատ և շատ ներկայացուցիչներ գիտակցում են, որ նրանք չեն գործում մեկուսացման մեջ. շարունակական շփումը տարատեսակ շահագրգիռ կողմերի հետ չափազանց կարևոր է՝ լրջորեն անդրադառնալով շրջակա միջավայրի, բնակչության տնտեսապես խոցելի շերտերի և ընդհանուր առմամբ հասարակության խնդիրներին:

Հետևաբար, վերոնշյալի լույսի ներքո մեծ նշանակություն է ձեռքբերում տեղական ղեկավարների էթիկական գիտակցության և բարեխղճության չափանիշների բարձրացումը, որպեսզի նրանք կարողանան հաջողության հասնել այսօրվա մրցակցային և խստապահանջ կորպորատիվ աշխարհում: Մտապահելով այս հանգամանքը՝ տվյալ դասընթացը նպատակ ունի լսարանին ծանոթացնել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և բիզնես էթիկայի տեսական շրջանակի հետ, անդրադառնալ դրա գործնական կիրառությանն առնչվող հարցերին և ուսումնասիրել օգուտներն ու սահմանափակումները հասարակության համար:

...
ավելին
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
ավելին
Արխիվ

Նորությունները էլ. փոստով
Սկիզբ - Ծառայություններ - Դասընթացներ - Ծրագրի մրցունակ առաջարկի շարադրում English
Ծրագրի մրցունակ առաջարկի շարադրում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ աշխատակիցներին, ինչպես նաեւ այն անհատներին, որոնք ցանկանում են բարելավել եւ զարգացնել ծրագրի առաջարկի շարադրման իրենց հմտությունները: Բացի ծրագրի առաջարկի առանձին բաղադրիչներից, դասընթացը անդրադառնում է նաև ֆինանսավորողների տարբեր կատեգորիաներին և պահանջներին: Դասընթացը հատկապես օգտակար կլինի այն անձանց ու կազմակերպությունների համար, որոնք արդեն ունեն որոշակի ծրագրային գաղափար և դրա հիման վրա ցանկանում են ձևակերպել ծրագրի մրցունակ առաջարկ:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կկարողանան թվարկել ծրագրի առաջարկի հիմնական բաղադրիչները,
 • հնարավորություն կունենան մշակել ծրագրի առաջարկի առանձին մասեր,
 • կտարբերակեն դոնոր կազմակերպությունների կատեգորիաները,
 • ձեռք կբերեն ծրագրի առաջարկի ներկայացման որոշ փորձառություն:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • Ծրագրի գաղափարը
 • Ծրագրի նախաձեռնում, կարիքների գնահատում
 • Ծրագրի մշակման պլանավորում
 • Ծրագրի առաջարկի բաղադրիչները
  • Հիմնախնդրի նկարագրություն
  • Ծրագրի նպատակ և խնդիրներ
  • Ծրագրային գործողություններ
  • Շահառուների խմբի նկարագիր
  • Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ծրագրի կայունություն
  • Իրականացնող աշխատակազմի նկարագիր
  • Գանտի աղյուսակ
  • Ծրագրի բյուջե
  • Ծրագրի առաջարկի այլ բաղադրիչներ
 • Ծրագրի ֆինանսավորման հայթայթում
  • Դոնորների կատեգորիաներ
  • Ընդունված պահանջներ և ընթացակարգեր
  • Առաջարկի բանավոր ներկայացում

Նախատեսվում են բաժանվող նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ, ծրագրի առաջարկի ֆորմատների կոնկրետ օրինակներ, ծրագրի առաջարկի հիմնական բաղադրիչների վերաբերյալ գործնական առաջադրանքների կատարում:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12 ժամ:

Արձագանքներ դասընթացի մասին 

  “Ես նախատեսում եմ, որ այս ամբողջ դասընթացը կկիսվեմ մեր կազմակերպության ներսում,և նոր ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու մեծ փորձ ձեռք կբերեմ: Իսկ ինչ վերաբերվում է առօրյա կյանքին,կարելի է անձնական կյանքում և առօրյայում  ինչ-որ նպատակ դնելիս հաշվի առնել դրա թույլ և ուժեղ կողմերը,ինչն էլ կօգնի Ճիշտ որոշումներ կայացնել”:

-Գրետա Խաչատրյան, սոց. աշխատող, Դրական Մարդկանց Հայկական Ցանց

“Մեկ գլուխը լավ է,իսկ երկուսն ավելի,իսկ հինգը հոյակապ է: Ինձ թվում է, որ  հետագայում այն թույլ կտա միասին թղթի հանձնել գաղափարները,քննադատական վերլուծության ենթարկել,արդյունքում դուրս բերելով կարևորն ու արդյունավետը”:

-Նվարդ Մարգարյան, դասընթացավար, PINK  Armenia

Այժմ այն ծրագրերը, որոնք միայն մտքում էին ,կարող են դառնալ իրականություն ապահովելով ոչ միայն տվյալ ծրագրի առկայությունը, այլ որակ”:

- Լուսինե Սողոմոնյան, ծրագրի օգնական

Մասնակցությունը դասընթացին նախ ավելացրեց զարգացրեց իմ գիտելիքները  ծրագիր գրելու մասին : Այն թույլ կտա ուժեղացնել իմ մասնակցությունը կազմակերպության ավելի բարձր մակարդակում իրականացվող գործունեության մեջ: Բացի դրանից կօգնեմ ծրագրեր գրելուց և ինքս կգրեմ ծրագրեր”:

- Լիլիթ Ալեքսանյան, սոց. աշխատող, ,Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ, ՀԿ

Զարգացրեցի իմ հմտությունները, լրացրեցի  գիտելիքի բացերը,որոնք առկա էին և ազդեցություն էին ունենում իմ աշխատանքի վրա: Ուրախ եմ, որ այժմ հիմնաքարային հանդիսացող գիտելիքներ ունեմ” :

- Մարինե Մարգարյան, Ծրագրի համակարգող, PINK  Armenia  


Գնալ վերև  Գնալ վերև | Գնալ դեպի հետ
Արդյո՞ք Հայաստանում Կամավորության մասին օրենքի ընդունման կարիք կա:
 
Այո
Ոչ

Մեր հասցեն՝ 

Հայաստան, Երևան 0025, 

Չարենցի փող., 1 շենք,

2-րդ հարկ, 208 սենյակ

Հեռախոս/Ֆաքս՝ 

 +374 10 576670

Էլ. փոստ՝

 cdpf@cdpf.am

Մեր մասին  |  Ծրագրեր  |  Ծառայություններ  |  Գրադարան  |  Ցուցասրահ  |  Համագործակցություն  |  Հետադարձ կապ  | 
Անդամակիցների տարածք  |  ՔՀԿ համայնք  |  Աջակցեք ՔԶՀՀ առաքելությանը
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

Սույն կայքը հնարավոր է դառձել իրականացնել Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի և Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների բնակչության առատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության No 111-A-00-04-00056-00 համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում: Սույն բովանդակությունը, արտահայտված տեսակետերը և կարծիքները պատկանում են Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամին և հնարավոր է չհամընկնեն Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետերի հետ: