Civic Development & Partnership Foundation  
Էլ. փոստ 
Գաղտնաբառ  
Գրանցվել 
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն և բիզնես էթիկա

 Ընդհանուր նկարագիր

Թեպետ չլինելով նորություն աշխարհի զարգացած հատվածում՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) և էթիկական առաջնորդության գաղափարներն առաջին քայլերն են անում զարգացող երկրներում լայն տարածում ձեռքբերելու ուղղությամբ, և Հայաստանն այդ առումով բացառություն չէ: Այսօր Հայաստանում սակավաթիվ են այն մարդիկ, որոնք կկարողանան բացատրել, թե ինչ է նշանակում լինել կորպորատիվ լավ քաղաքացի, ինչը բավականին հաճախ շփոթվում է բարեգործությամբ զբաղվելու հետ: Ակնհայտ է, որ առևտրային ցանկացած կառույցի հիմնական նպատակը շահույթի ստացումն ու դրա ծավալների մեծացումն է, սակայն ներկայիս համաշխարհային տենդենցը վկայում է այն մասին, որ միայն դա չէ ընկերությունների գոյության և երկարաժամկետ հաջողության որոշիչ գործոնը: Բիզնես ոլորտի շատ և շատ ներկայացուցիչներ գիտակցում են, որ նրանք չեն գործում մեկուսացման մեջ. շարունակական շփումը տարատեսակ շահագրգիռ կողմերի հետ չափազանց կարևոր է՝ լրջորեն անդրադառնալով շրջակա միջավայրի, բնակչության տնտեսապես խոցելի շերտերի և ընդհանուր առմամբ հասարակության խնդիրներին:

Հետևաբար, վերոնշյալի լույսի ներքո մեծ նշանակություն է ձեռքբերում տեղական ղեկավարների էթիկական գիտակցության և բարեխղճության չափանիշների բարձրացումը, որպեսզի նրանք կարողանան հաջողության հասնել այսօրվա մրցակցային և խստապահանջ կորպորատիվ աշխարհում: Մտապահելով այս հանգամանքը՝ տվյալ դասընթացը նպատակ ունի լսարանին ծանոթացնել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և բիզնես էթիկայի տեսական շրջանակի հետ, անդրադառնալ դրա գործնական կիրառությանն առնչվող հարցերին և ուսումնասիրել օգուտներն ու սահմանափակումները հասարակության համար:

...
ավելին
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
ավելին
Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ ներածական դասընթաց

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը հրավիրում է մասնակցել

Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ
ներածական դասընթացին:

...
ավելին
Արխիվ

Նորությունները էլ. փոստով
Սկիզբ - Ծառայություններ - Դասընթացներ - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ English
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ

Ընդհանուր նկարագիր

Մարդկային ռեսուրսները հավանաբար կազմակերպության ամենաարժեքավոր ռեսուրսն են հանդիսանում: Եվ հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունից է հաճախ կախված, թե որքանով արդյունավետ է կազմակերպության աշխատանքը ընդհանրապես և որքանով է կազմակերպությունը հասնում նախանշված նպատակներին:

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է կազմակերպությունների ղեկավարներին և մարդկային ռեսուրսների կառավարման պատասխանատուներին, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց գիտելիքները մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում, ձեռք բերել հմտություններ աշխատանքի ընդունման, աշխատանքային նկարագրերի մշակման, հաղորդակցության և այլ բնագավառներում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի հիմնական հասկացություններին և բաղադրիչներին
 • կկարողանան կազմել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ առնչվող մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես, աշխատանքի նկարագրեր, կատարողականության գնահատման ձևեր
 • կբացահայտեն մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման մոտեցումներն ու գործիքները

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում ընդգրկված են հետևյալ թեմաները.

 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքները
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը և անհրաժեշտությունը
  • կազմակերպական մշակույթը և մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական սկզբունքները
  • կազմակերպության կառուցվածքի նախագծում
  • աշխատուժի պլանավորում
 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընթացակարգերը
  • աշխատանքի ընդունում
  • աշխատանքային նկարագրեր
  • մոտիվացիոն համակարգերի ստեղծում
  • կատարողականության գնահատում
  • ուսուցում և մասնագիտական աճի պլանավորում
 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնաքարերը
  • լիդերություն
  • որոշումների ընդունում
  • կոնֆլիկտների կառավարում
  • բանակցային հմտություններ
  • հաղորդակցություն և տեղեկատվության փոխանակում
  • ժամանակի կառավարում
  • թիմային աշխատանք

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվում են տպագիր նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ և քննարկվող նյութերի կոնկրետ օրինակներ: Դասընթացի մեթոդները ներառում են սլայդերի ներկայացում, քննարկումներ, հարցուպատասխան, տարբեր թեմաներով գործնական առաջադրանքների կատարում

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 16 ժամ:


Գնալ վերև  Գնալ վերև | Գնալ դեպի հետ
Արդյո՞ք Հայաստանում Կամավորության մասին օրենքի ընդունման կարիք կա:
 
Այո
Ոչ

Մեր հասցեն՝ 

Հայաստան, Երևան 0025, 

Չարենցի փող., 1 շենք,

2-րդ հարկ, 208 սենյակ

Հեռախոս/Ֆաքս՝ 

 +374 10 576670

Էլ. փոստ՝

 cdpf@cdpf.am

Մեր մասին  |  Ծրագրեր  |  Ծառայություններ  |  Գրադարան  |  Ցուցասրահ  |  Համագործակցություն  |  Հետադարձ կապ  | 
Անդամակիցների տարածք  |  ՔՀԿ համայնք  |  Աջակցեք ՔԶՀՀ առաքելությանը
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

Սույն կայքը հնարավոր է դառձել իրականացնել Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի և Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների բնակչության առատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության No 111-A-00-04-00056-00 համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում: Սույն բովանդակությունը, արտահայտված տեսակետերը և կարծիքները պատկանում են Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամին և հնարավոր է չհամընկնեն Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետերի հետ: