Civic Development & Partnership Foundation  
Էլ. փոստ 
Գաղտնաբառ  
Գրանցվել 
Աշխատանքի հնարավորություն
Հիմնադրամը փնտրում է նախաձեռնող, նորարար, սոցիալական կայքերում և վիրտուալ աշխարհում ակտիվ և արագ կողմնորոշվող մասնագետ: Անհրաժեշտ է ապահովել հասարակության հետ Հիմնադրամի կապերի ռազմավարության, մարտավարության, հանրային իրազեկման ուղիների մշտական մշակումն ու արդյունավետ իրականացումը, ընթացիկ և ակնկալվող նոր նախաձեռնությունների լուսաբանումը, գովազդային նյութերի մշակումը, և ձևավորումը: ...
ավելին
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն և բիզնես էթիկա

 Ընդհանուր նկարագիր

Թեպետ չլինելով նորություն աշխարհի զարգացած հատվածում՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) և էթիկական առաջնորդության գաղափարներն առաջին քայլերն են անում զարգացող երկրներում լայն տարածում ձեռքբերելու ուղղությամբ, և Հայաստանն այդ առումով բացառություն չէ: Այսօր Հայաստանում սակավաթիվ են այն մարդիկ, որոնք կկարողանան բացատրել, թե ինչ է նշանակում լինել կորպորատիվ լավ քաղաքացի, ինչը բավականին հաճախ շփոթվում է բարեգործությամբ զբաղվելու հետ: Ակնհայտ է, որ առևտրային ցանկացած կառույցի հիմնական նպատակը շահույթի ստացումն ու դրա ծավալների մեծացումն է, սակայն ներկայիս համաշխարհային տենդենցը վկայում է այն մասին, որ միայն դա չէ ընկերությունների գոյության և երկարաժամկետ հաջողության որոշիչ գործոնը: Բիզնես ոլորտի շատ և շատ ներկայացուցիչներ գիտակցում են, որ նրանք չեն գործում մեկուսացման մեջ. շարունակական շփումը տարատեսակ շահագրգիռ կողմերի հետ չափազանց կարևոր է՝ լրջորեն անդրադառնալով շրջակա միջավայրի, բնակչության տնտեսապես խոցելի շերտերի և ընդհանուր առմամբ հասարակության խնդիրներին:

Հետևաբար, վերոնշյալի լույսի ներքո մեծ նշանակություն է ձեռքբերում տեղական ղեկավարների էթիկական գիտակցության և բարեխղճության չափանիշների բարձրացումը, որպեսզի նրանք կարողանան հաջողության հասնել այսօրվա մրցակցային և խստապահանջ կորպորատիվ աշխարհում: Մտապահելով այս հանգամանքը՝ տվյալ դասընթացը նպատակ ունի լսարանին ծանոթացնել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և բիզնես էթիկայի տեսական շրջանակի հետ, անդրադառնալ դրա գործնական կիրառությանն առնչվող հարցերին և ուսումնասիրել օգուտներն ու սահմանափակումները հասարակության համար:

...
ավելին
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
ավելին
Արխիվ

Նորությունները էլ. փոստով
Սկիզբ - Ծրագրեր - ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ English
ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ

Ամեն տարի ԱՄՆ ՄԶԳ-ն մշակում է ՀԿ-ների կայունության ցուցանիշի զեկույցը, որը ընդգրկում է Եվրոպայի և Եվրասիայի տարածաշրջանի 29 երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանը: Զեկույցում նշվում է յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունները և ընդհանուր կենսունակությունը` շեշտադրելով ոլորտի զարգացման առաջխաղացումները և բացերը, և միաժամանակ հնարավորություն է տալիս համեմատականներ անցկացնել երկրների և տարածաշրջանների միջև:

ՀԿ-ների կայունության ցուցանիշը շատ կարևոր և եզակի գործիք է տեղական ՔՀԿ-ների, կառավարության, դոնորների, գիտնականների և այլոց համար` հասկանալու և չափելու ՀԿ ոլորտի կայունությունը:

Զեկույցի մշակման համար յուրաքանչյուր երկրում փորձագիտական հանձնախումբ է ձևավորվում գնահատելու տվյալ երկրում ՔՀԿ ոլորտում տիրող իրավիճակը: Հանձնախմբի առջև խնդիր է դրված համաձայնության գալ ՀԿ-ների կայունության 7 ուղղությունների գնահատականների շուրջ և նախատեսված մեթոդաբանության համաձայն պարզաբանել յուրաքանչյուր գնահատականը: Այդ 7 ուղղություններն են`

1.Իրավական միջավայր

2. Կազմակերպական կարողություններ

3.Ֆինանսական կենսունակություն

4. Շահերի պաշտպանություն

5. Ծառայությունների մատուցում

6. Ենթակառուցվածքներ

7. Հանրային վարկանիշ

Վարկանիշային սանդղակը ընդգրկում է 1-7-թվերը, որտեղ 1-ը նշանակում է, որ ՔՀԿ սեկտորը շատ զարգացած է և ունի կայունության շատ բարձր մակարդակ, իսկ 7-ը` որ առկա է շատ թույլ, անկայուն ՔՀԿ սեկտոր` զարգացման ցածր մակարդակով:

Սկսած 2010թ.-ից, զեկույցի մշակումը վստահված է Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամին (ՔԶՀՀ):

Տես.

Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի ՀԿ-ների կայունության ինդեքս 2010 թ.-ի զեկույցը ԱՅՍՏԵՂ:

·        Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի ՔՀԿ կայունության ինդեքս 2011թ.-ի զեկույցը ԱՅՍՏԵՂ:

·        2011թ.-ի ՔՀԿ Կայունության ցուցանիշ Հայաստան զեկույցը կարող եք գտնել ԱՅՍՏԵՂ:

·        2012թ.-ի ՔՀԿ Կայունության ցուցանիշ Հայաստան զեկույցը ԱՅՍՏԵՂ

·        2013թ.-ի ՔՀԿ Կայունության ցուցանիշ Հայաստան զեկույցը ԱՅՍՏԵՂ


Գնալ վերև  Գնալ վերև | Գնալ դեպի հետ
Արդյո՞ք Հայաստանում Կամավորության մասին օրենքի ընդունման կարիք կա:
 
Այո
Ոչ

Մեր հասցեն՝ 

Հայաստան, Երևան 0025, 

Չարենցի փող., 1 շենք,

2-րդ հարկ, 208 սենյակ

Հեռախոս/Ֆաքս՝ 

 +374 10 576670

Էլ. փոստ՝

 cdpf@cdpf.am

Մեր մասին  |  Ծրագրեր  |  Ծառայություններ  |  Գրադարան  |  Ցուցասրահ  |  Համագործակցություն  |  Հետադարձ կապ  | 
Անդամակիցների տարածք  |  ՔՀԿ համայնք  |  Աջակցեք ՔԶՀՀ առաքելությանը
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

Սույն կայքը հնարավոր է դառձել իրականացնել Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի և Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների բնակչության առատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության No 111-A-00-04-00056-00 համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում: Սույն բովանդակությունը, արտահայտված տեսակետերը և կարծիքները պատկանում են Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամին և հնարավոր է չհամընկնեն Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետերի հետ: