Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - Programs - CSO Development Effectiveness Initiative- 2010-2011 Armenian
CSO Development Effectiveness Initiative- 2010-2011

CDPF invites all interested CSOs and other stakeholders to participate in CSO Development Effectiveness Initiative

The Open Forum for CSO Development Effectiveness has been established in 2008 as a unique space for CSOs (Civil Society Organisations) worldwide to engage in a global and fully participatory process towards defining and introducing a framework of mutually shared development effectiveness principles.

The Open Forum aims to provide a learning space, based on mutual trust, where CSOs can discuss issues and challenges relevant to their work and relationships as development actors. Through the Open Forum CSOs are striving to build a consensus on commonly accepted principles to improve their development effectiveness and on minimum standards in the creation of an enabling environment where CSOs can fully apply and strengthen their specific roles in development. These principles and minimum standards have been discussed throughout 2009-2010 during National Consultations around the globe and at the First Global Assembly of the Open Forum for CSO Development Effectiveness, and are summarized in a draft International Framework for CSO Development Effectiveness.

As further steps, it is planned to develop mechanisms, guidelines and indicators for the implementation of CSO development effectiveness principles as well as minimum standards for enabling in order to include in the Framework. The proposed framework has remained under the discussion until a proposed second Global Assembly of the Open Forum for CSO Development Effectiveness in mid-2011, where CSOs have finalized the draft framework and mobilised for the 4th High-Level Forum on Aid Effectiveness, which took place in South Korea at the end of 2011.

The Open Forum for CSO Development Effectiveness urge CSOs around the world to join the discussions and promote implementation of CSO Development Effectiveness principles and application of minimum enabling environment standards by governments and donors in their countries.

CDPF invites all interested organizations to involve in the process and send us your questions, comments, suggestions on the International Framework, further steps to be taken by Armenian CSOs and generally on the CSO development effectiveness initiative by email: cdpf@cdpf.am.

You may find the necessary CSO development effectiveness related documents here and visit www.cso-effectiveness.org  for more information in the initiative, as well as join the page Open Forum for CSO Development Effectiveness in Facebook.


Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.