Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Change and Strategic Management Training

This training is addressed to owners, directors of business companies and all interested individuals who want to get knowledge and improve their skills on change and strategic management.

...
more
Դասընթաց` ՏՏ ոլորտը լուսաբանող լրագրողների համար

Դասընթացը նախատեսված է ՏՏ ոլորտը լուսաբանող լրագրողների համար և նպատակ ունի ոլորտի լավագույն մասնագետների օգնությամբ մասնակիցներին տրամադրել համացանցում անվտանգությանը և իրավունքին վերաբերող հիմնարար գիտելիքներ և բարձրացնել նրանց ցանցային գրագիտության մակարդակը: Լավագույն մասնակիցներին կառաջարկվի համագործակցել ԼՀԱ-ի հետ:

...
more
Civil Society Day 2014

Յուրաքանչյուր տարի, Անկախության օրվա նախաշեմին` սեպտեմբերի 19-ին, Հայաստանում նշվում է Քաղաքացիական հասարակության օրը:
Այս տոնը կոչված է բնակչության լայն շերտերի շրջանում տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և դարձնել նրանց այդ գաղափարի մի մասնիկը: 
Քաղաքացիական հասարակության 2014թ.
-ի տոնակատարության միջոցառումները անցնում են ՛՛Հասարակական և պետական հատվածներն ի շահ քաղաքացիական հասարակության՛՛ խորագրի ներքո:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - About Us Armenian
About Us

Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) was founded in 2006 as an Armenian non-profit organization. Our mission is to support the development of Civil Society by serving (CSOs), particularly through capacity building assistance and grant management.

In accordance with its mission, CDPF has implemented over 10 projects, distributed and administered 77 advocacy and election grants, and awarded and administered 84 scholarships. In addition, we have provided 136 trainings and 51 consultations to local and international organizations, conducted 5 analysis research projects and provided a number of other specific custom services.

Among our donors and clients are Counterpart International, the government of Norway, the US Embassy of Armenia, the Jinishian Memorial Foundation, the US Peace Corps, World Vision, Mission East, the OSCE headquarters in Yerevan, WINGS Global Fund for Community Foundations, European Partnership for Democracy, the Armenian Educational Foundation and others.

We have established partnerships with similar organizations in the Northern and Southern regions of Armenia that allows us to bring together different knowledge and experience and cover whole territory of Armenia in effective way. Moreover, CDPF cooperates with various local and international organizations, educational entities, state bodies and businesses that increasing the scope of our projects and networks.

In 2009 CDPF was certified by Counterpart International and USAID as an intermediary service organization meeting international standards in organizational and financial management, grantmaking and service provision.

With its activities CDPF has proved that there is willingness, experience and capacities that will allow us to reach our goals and be a leading agency in development of the civil society in Armenia.


Mission and vision

Strategy

Values

Board of Trustees

Staff

Go top  Go top
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2014
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.