Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News - Archive Armenian
New Year Wish Tree
CDPF expresses its heartfelt gratitude to the participants of Civil Society Wish Tree fundraising initiative.....
more
Go top  Go top
Job Announcement
CDPF announces Fundraising Specialist vacancy
more
Go top  Go top
Grant Competition
Request for Applications for The 2009 Yerevan Municipal Elections Grants
more
Go top  Go top
ASC Invites to seminar
Please, visit Armenian page
more
Go top  Go top
E-Parliament training

more
Go top  Go top
"Civil Society Fund 2009" Grant Competition

more
Go top  Go top
Sociological Research Methods training
more
Go top  Go top
Strategic Planning Training
more
Go top  Go top
Logical Framework as an Effective Tool for Project Planning and Implementation Training
more
Go top  Go top
Writing Competitive Project Proposals and Fundraising for Projects
We invite you to take part in Writing Competitive Project Proposals and Fundraising for Projects training
more
Go top  Go top
Sociological Research Methods
We invite you to participate in Sociological Research Methods training
more
Go top  Go top
Training in Charentsavan
more
Go top  Go top
Marathon
more
Go top  Go top
Legislative Processes in Armenia
We are inviting you to participate in two-day seminar
more
Go top  Go top
Monitoring and Evaluation Training
We are inviting you to participate at the Monitoring and Evaluation training taking place from October 10 to 11, 2008
more
Go top  Go top
2008-2009 Scholarship Award
The Armenian Educational Foundation announces the scholarship competition for the academic year 2008-2009.
more
Go top  Go top
E-Parliament Training

Please, visit Armenian page

more
Go top  Go top
Advocacy Training
Advocacy Training for CSOs
more
Go top  Go top
Grant Announcement
Request for Applications for The 2008 Local Self-Government Elections Grants
more
Go top  Go top
Grants Manager/Accountant
NGO Center North branch  (Vanadzor city) announces Grants Manager/Account vantacancy
more
Go top  Go top
International Conference on Evaluation

International Conference titled "Ensuring Effective Performance through Evaluation" will take place in Yerevan from September 25 to 27.

more
Go top  Go top
CDPF Web Site

CDPF Web Site is already running.

more
Go top  Go top
1  2  3  4 
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.