Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Job opportunity
Go top  Go top | Go Back
Հրապարակվել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների Կայունության ցուցանիշի 20-րդ թողարկումը
Go top  Go top | Go Back
ՔՀԿԱՄՈՒՐՋ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅՈՒՄ

ՔՀԿամուրջ ծրագիրը սիրով հրավիրում է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին գրանցվելու ծրագրի գործընկերների բազայում: ՔՀԿամուրջ ծրագրի նպատակն է սփյուռքի ներուժի և փորձառության միջոցով աջակցել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը:

Գրանցված կազմակերպությունները հնարավորություն կունենան օգտվել տվյալ ոլորտին առնչվող կարողությունների զարգացման վերապատրաստման դասընթացներից, ստանալ սփյուռքի և հայաստանյան փորձագետների անվճար աջակցություն, մասնակցել հասարակական կազմակերպությունների կառավարման հավաստագրված ակադեմիական ծրագրին, դիմել փոքր դրամաշնորհներ ստանալու համար, ընդգրկել իրենց կազմակերպությունների խորհրդում նշանավոր անհատների` որպես բարի կամքի դեսպաններ:

Ձեր կողմից տրամադրված տվյալներն օգտագործվելու են բացառապես վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում: Գրանցվելու համար խնդրում ենք հետևել հղմանը. http://bit.ly/bridge4csos

Հարգանքներով` 
ՔՀԿամուրջ ծրագրային թիմ

Հ.Գ. 
ՔՀԿամուրջ ծրագրի կամ այս հայտարարության մասին ավելին տեղեկանալու համար կարող եք գրել ծրագրի պատասխանատու Լորանս Ռիտերին laurencer@agbu.am էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել 060 722 232 հեռախոսահամարով:


Go top  Go top | Go Back
Great opportunity to support the development of civil society in Armenia.

            

Become the boardmember of Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) and have your input in development of truly democratic Armenia. 
Who are we looking for?
• People, who are interested and have experience in civic development;
• Have some experience in strategic development and planning of organizations;
• Have time and energy (about 8-10 hours monthly) and are willing to spend them on further development of the leading Armenian civic organization.

To become a boardmember, send your CV and a one-page-motivation letter (English or Armenian) on ‘How do you see the further development of CDPF’ to cdpf@cdpf.am by February 20. For additional information on the projects and strategy of the organization, visit our website www.cdpf.am. The service on the board is done on voluntarily basis, however excellent environment with nice people, great professional experience and delicious coffee at our office are guaranteed.

Go top  Go top | Go Back
Merry Christmas and Happy New Year
Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.