Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
"Introduction to the Caring Economy: Nurturing Armenian Innovations" workshop

CRRC-Armenia is pleased to invite you to workshop on "Introduction to the Caring Economy: Nurturing Armenian Innovations" to be conducted by Molly Freeman, Ph.D. (Berkeley, USA)

Dates: June 26, 2012
Time: 14.30 – 17.30
Location: CRRC-Armenia, 52 Abovyan Street (YSU 6th building), 3rd Floor, Room 305, Yerevan
Language: English
Overview: This Workshop will explore the implications of Caring Economics for Armenia and strategies to promote investment in human capacity development. Caring Economics principles pertain to social and economic policies that raise the visibility and value of «caring work» (usually women's work) for the benefit of all members of society. In both capitalism and socialism women’s work has been invisible and undervalued. For example, in socialism women’s work is characterized as “reproductive” rather than “productive” and in capitalism the maintenance of households, nurturing the young and caring for the frail and community volunteer efforts have not been included in the calculation of Gross Domestic Product. The Caring Economy concept promotes a Full Spectrum economic model. Educators, health care providers, NGO staff and policy makers are encouraged to participate.

About the moderator: Molly Freeman, PhD (molly.freeman@comcast.net) resides in Berkeley, CA. Dr. Freeman has conducted research and professional development in educational technology and mentors instructors for online learning environments. She has worked in the fields of Maternal and Child Health, Early Childhood and Adult Development and Aging. Dr. Freeman is a Certified Conversation Leader for Caring Economics and uses blended in-person and online learning environments to support the integration of Caring Economics principles with ongoing social and economic justice projects.

Registration: Participants may choose to continue exploring Caring Economics in an online format following the CRRC Workshop. A good command of English will be useful. Please register to crrcnews@crrc.am  mentioning your professional affiliation/position by June 25, 2012, 17:00 PM.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.