Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Advocacy Training
We Invite You To Participate In

Advocacy Advanced Training

This training is addressed to representatives of civil society organisations (CSOs) and those who want to develop their skills and knowledge in planning and implementing of Advocacy Campaign.

As a result of this training, the participants will gain new experience and develop their skills and capacities in the following spheres:
 - Advocacy Campaign Tools,
 - Planning of Advocacy Campaign Steps,
 - Effective development and presentation of Advocacy messages,
 - Lobbying,
 - Working with Mass Media,
 - Forming effective coalitions.

The training will be conducted in an interactive format with combination of different methods (brainstorming, representation, disscutions, role-playing models).
The training will be conducted by Gayane Martirosyan who has large experience in providing Advocacy consultation and trainings to different structures of Civic Society.

The duration of the training is two days: September 17 - 18 from 10.00 to 17.00. The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 35 Jrashat Street (entrance fom Zarobyan Str.), Yerevan.

Registration Cost and Procedure: Participation fee is 29300 AMD for a person without VAT, (35160 AMD included VAT). The fee includes cost of handouts and coffee breaks.For more than one participant from the same organization 10% discount.

For more details, please contact Tatevik Margaryan, CDPF Organizational Development and Training Specialist at tatevik@cdpf.am or cdpf@cdpf.am.

Please, note that the deadline for training registration is September 14, 2008, 16:00. The registration form is available here.
 In case of canceling participation, the registered person should note CDPF about that at least one day before the seminar, and in this case no fee will be required.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.