Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Կամավորների ներգրավումը ՀԿ գործունեության մեջ ներածական դասընթաց
...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Open Trainings’ schedule

Open Trainings’ schedule

October-December, 2013

Civic Development and Partnership Foundation presents the schedule of open trainings for October - December 2013.

We would be happy to learn about your preferences, as well as your training and consultation needs and opinion on our services through sending messages to service@cdpf.am, which will help us to orga presents nize our services to best meet your and your organizations needs. Further information about the trainings will be announced subsequently.

Topic

Trainer

Day/Duration

The Cost of the Training 

Governance and membership in Non profit organizations

Karen Sargsyan

October 4, 7 hours

20700 AMD

Principles of Human Resource Management

Tatevik Margaryan

October 17-18, 12 hours

28600 AMD

Service Provision

Artak Aloyan

October 18, 7 hours

20700 AMD

Project Development and Management

Diana Ter-Stepanyan

October 24-25, 14 hours

28600 AMD

Presentation skills

Artak Aloyan

November 8, 7 hours

20700 AMD

Project Monitoring and Evaluation

Diana Ter-Stepanyan

November 15, 7 hours

20700 AMD

Human Resource management/ Motivation

Artak Aloyan

November 22, 6 hours

15500 AMD

Advocacy  

Ashot Hakobyan

November 23-24, 12 hours

28600 AMD

Competitive project proposal writing

Tatevik Margaryan

December 4-5, 12 hours

28600 AMD

Negotiation skills

Artak Aloyan

December 6, 6 hours

15500 AMD

Social Research Methods

Diana Ter-Stepanyan

December 12-13, 12 hours

28600 AMD

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.