Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Մեկնարկեց ՛՛Աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավար կառավարմանը՛՛ ծրագիրը
img

Երևանում հունիսի 3-ին պաշտոնապես մեկնարկել է ՛՛Աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավար կառավարմանը՛՛ ծրագիրը, որն իրականացնում է Բրիտանական խորհուրդը` Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, ՛՛Գրանթ թորնթոնի՛՛ և ՛՛Թոմսոն՛՛ հիմնադրամի հետ համատեղ:

Ծրագրի տևողությունը 18 ամիս է, արժեքը` 949,670 եվրո: Ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ:

Ծրագրի հիմնական նպատակն է խթանել Հայաստանի` Եվրոպական Միության մերձեցման գործընթացը և նպաստել ժողովրդավարության ու արդյունավետ կառավարման ամրապնդմանը` ժողովրդավարական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության աջակցության և ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով:

՛՛Քաղաքացիական հասարակությունն ավելի մեծ դերակատարում է ստանձնում ազգային որոշումների կայացման գործընթացում թափանցիկության ապահովման տեսանկյունից: Չնայած Արևելյան գործընկերությանը մասնակցող բոլոր երկրները ձգտում են այս գաղափարին, քաղաքացիական հասարակության մասնակցության մեխանիզմները, սակայն, մնում են սահմանափակ: Այս ծրագրի հիմնական բաղադրիչն է օժանդակել ՀԿ-ների համար իրավական և ֆինանսական շրջանակների ստեղծմանը, որոնք կբարձրացնեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ֆինանսական կայունությունը և կամրապնդեն նրանց կարողությունները՛՛,- ասել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիսթեան:

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանն էլ ասել է, որ այսպիսով հնարավորություններ կստեղծվեն` նպաստելու քաղաքացիական հասարակության զարգացման համար նպաստավոր օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը, որի շրջանակում հասարակական կազմակերպությունները կկարողանան իրականացնել սոցիալական ձեռնարկատիրական գործունեություն:

Ծրագիրը կիրականացվի Վայոց Ձորի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու մարզերում և Երևանում:

Նյութի աղբյուրը՝ http://civilnet.am/

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.