Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Civil Society Day 2014
img

Միասին նշե՛նք Քաղաքացիական հասարակության օրը:

Յուրաքանչյուր տարի, Անկախության օրվա նախաշեմին` 
սեպտեմբերի 19-ին, Հայաստանում նշվում է Քաղաքացիական հասարակության օրը:
Այս տոնը կոչված է բնակչության լայն շերտերի շրջանում տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և դարձնել նրանց այդ գաղափարի մի մասնիկը: 
Քաղաքացիական հասարակության 2014թ.
-ի տոնակատարության միջոցառումները անցնում են՛՛Հասարակական և պետական հատվածներն ի շահ քաղաքացիական հասարակության՛՛խորագրի ներքո:

ՔՀ օվա 2014թ.-ի միջոցառումները կազմակերպվում են ՛՛Քաղաքացիական հասարակությունը մենք ենք՛՛ նախաձեռնող խմբի կազմում ընդգրկված կազմակերպությունների համագործակցությամբ, ինչպիսիք են՝  Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը, ՕՔՍՖԱՄ Հայաստան կազմակերպությունը, Վորլդ Վիժն Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը, Ընդդեմ իրավական կամայականության ՀԿ-ն և հայաստանյան հասարակական կյանքում ակտիվ դերակատարություն ունեցող բազմաթիվ այլ տեղական և միջազգային կազմակերպություններ:

Կարևորելով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացում հասարակական և պետական հատվածների միջև կայուն և շարունակական համագործակցության ծավալման անհրաժեշտությունը՝ Քաղաքացիական հասարակության օրվա 2014թ.-ի տոնակատարության միջոցառումների շրջանակներում սեպտեմբերի 19-ին ժամը 11:00-ին, Մեդիա կենտրոնում (Սարյան 30 հասցեով) հրավիրվում է մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում հասարակական և պետական հատավածները ներկայացնող խոսնակները համապատասխան ելույթներ կունենան պետական սեկտորի և քաղաքացիական հասարակության համատեղ գործունեության, ձեռքբերումների, մարտահրավերների վերաբերյալ և կներկայացնեն հետագա համատեղ քայլերի հեռանկարները:

Տոնական միջոցառումների շարքում նախատեսվում են.

  • Մամուլի ասուլիս – 11:00-12:00  /  Մեդիա կենտրոն (Սարյան 30)

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, կառավարության և Ազգային ժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: ՝

  • ՛՛Քաղաքացիական հասարակությունը մենք ենք՛՛ տեղեկատվական արշավ – 13:00-14:00

Քաղաքացիական հասարակության օրվա տոնակատարության միջոցառումների մասնակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակությամբ տեղեկատվական արշավ դեպի կառավարության շենք, որի ընթացքում համապատասխան տեղեկատվական թերթիկների և երկխոսության միջոցով քաղաքացիներին կներկայացվի ՔՀ օրվա գաղափարախոսությունը՝ նպատակ ունենալով նրանց դարձնել այդ գաղափարի մասնիկն ու կրողները: Տեղեկատվական արշավը մեկնարկելու է Սարյան 30 հասցեից:

  • ՛՛Երկխոսություն հանուն փոփոխության՛՛  ֆլեշմոբ  ակցիա-14:00-15:00

Քաղաքացիական հասարակության օրվա տոնակատարության միջոցառումներում ներգրավված կազմակերպությունները կառավարության շենքի մոտ կհնչեցնեն արդյունավետ համագործակցության կայացմանն ուղղված իրենց առաջարկները և համապատասխան բովանդակությամբ նամակ կհանձնվի կառավարության ներկայացուցիչներին:

  • Վորլդ Վիժն Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության Երևան Տարածքային զարգացման ծրագրի գրասենյակի կողմից կազմակերպված ֆորում - սկիզբը՝ 15:30-ից

Միջոցառումների շարքում կլինեն Երևան ՏԶԾ-ի կողմից իրականացվող ՛՛Տեղական մակարդակում քաղաքականության վրա ազդեցություն հաղորդակցության միջոցով՛՛ ծրագրի շահերի պաշտպանության և տնտեսական զարգացմանն միտված ծրագրի երիտասարդական խմբերի համատեղ ֆորումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների, ՀԿ-երի ու այլ գործընկերների մասնակցությամբ: Միջոցառումը տեղի կունենա Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ՛՛Զեյթուն՛՛ մշակույթի կենտրոնում:

Քաղաքացիական հասարակության օրվա տոնակատարությունը շարունակաբար կազմակերպվել և իրականացվել է բոլոր հետաքրքրված կազմակերպությունների մասնակցությամբ՝ ներառելով ոչ միայն Երևանը, այլև Հայաստանի մի շարք մարզեր:

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.