Civic Development & Partnership Foundation  
E-mail 
Password  
Register 
Job opportunity
...
more
Corporate Social Responsibility and Business Ethics

General Description

Although not new in the developed part of the world, the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and ethical leadership are making first steps in gaining popularity in developing countries, with Armenia being not an exception. Nowadays many Armenians can hardly explain what constitutes to be a good corporate citizen, which is quite often confused with engaging in charitable activities. It is obvious that any for-profit entity is mainly concerned with earning and accumulating wealth, but the current worldwide trend is that this is not the only determinant of their existence and long-term success. More and more businesses realize that they do not operate in a vacuum; continuous interaction with different stakeholders is critical, with serious considerations for the environment, economically vulnerable populations, and the society as a whole.

In light of the above, it is therefore paramount to raise ethical competence and integrity standards of local managers for them to succeed in today's competitive and highly demanding world. With this in mind, the given training is aimed at familiarizing the audience with the theoretical framework for corporate social responsibility and business ethics, addressing the issues of its practical application, and exploring its contributions and limitations to the society.

...
more
Լավագույն փորձի հետքերով և ՔՀԿ-ների իրավական միջավայրի գնահատում քննարկումներին մասնակցելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության, Բազելի կառավարման ինստիտուտի և Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության մասնակցության միջոցով» ծրագիրը:

...
more
Archive

News By E-mail
Home - News Armenian
Monitoring and Evaluation Training

Description

This training is addressed to representatives of civil society organizations (CSOs) involved in monitoring and evaluation activities, as well as those who want to develop their skills and knowledge in Monitoring and Evaluation (M&E).

As a result of this training, the participants will gain new experience and develop their skills and capacities in the following spheres:

-   Project Management Cycle and the role of M&E

-   Types, questions and indicators of M&E

-   Steps of monitoring and evaluation

-   Use of information collection methods in monitoring and evaluation

-   Presentation and use of monitoring and evaluation results

-   Difference between monitoring and evaluation

Organizations that would like to develop their M&E system after completion of the training can use the opportunity of individual follow-up consultation of about 10 hour duration (the exact number of hours can be defined in accordance with organization’s needs)

The training and consultations will be provided by Kristine Ter-Abrahamyan and Diana Ter-Stepanyan, which have several years’ experience as M&E Experts, and has conducted a number of monitoring and evaluation activities for various projects and programs.

Location and Dates

The duration of the training is two days: October 10-11 from 10.00 to 17.00. The training will be held at Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) office, at 35 Jrashat Street (entrance from Zarobyan Str.), Yerevan.

Registration Cost and Procedure

The fees for training participation and for the follow-up consultation are as follows:

service description

price without VAT

price including VAT

·         training participation fee per person*

25300 AMD

30360 AMD

·         10-hour follow-up individual consultation

95000 AMD

114000 AMD

*The fee includes cost of handouts, lunches and coffee breaks.

For more than one participant from the same organization 10% discount is offered starting from second participant.

For participation, please, fill the Registration Form (in Armenian), and return it to Tatevik Margaryan, CDPF Organizational Development and Training Specialist at tatevik@cdpf.am until October 6. Please note that the deadline for training registration is October 7, 2008.

Note. the payment for the training shall be done within 5 days after the training. In case of canceling participation, the registered person should note CDPF about that at least one day before the seminar, and in this case no fee will be required.

Go top  Go top | Go Back
Do we need a separate Law on Volunteerism in Armenia?
 
Yes
No

Our address:

Armenia, Yerevan 0025, 

Charents St., Building 1,

2nd Floor, Room 208

Phone/Fax:

 +374 10 576670

E-mail:
 
cdpf@cdpf.am

About Us  |  Programs  |  Services  |  Library  |  Gallery  |  Cooperation  |  Feedback  | 
Members Area  |  CSO community  |  Support CDPF Mission
Copyright © CDPF, 2018
Developed by Smart Systems LLC
 

This web page was made possible by the support of Counterpart International’s Civic Advocacy Support Program (CASP), and the generous support of the american people through the United States Agency for International Development (USAID) under Cooperative Agreement No. 111-A-00-04-00056-00. Content, views and opinions expressed herein are those of the Civic Development and Partnership Foundation, and do not necessarily reflect the views of Counterpart International, USAID or the United States Government.